Van Mindfulness naar PRI

No Comments

Van Mindfulness naar PRI

De uitbreiding en accentverschuiving van mijn activiteiten is de aanleiding om de website in een ander jasje te steken.

Het blauw/ rood van de website helderwijs.nu is vervangen door de kleuren groen/oranje van helderwijs.nl

Na 10 jaar gegroeid te zijn als mens en als trainer in mindfulness, compassie en ACT heb ik mij verder kunnen verdiepen in PRI: Past Reality Integration.

Mijn enthousiasme voor PRI maakt dat ik al snel gestart ben met de opleiding tot PRI therapeut.

De inzichten die ik opgedaan heb, de kwartjes die gevallen zijn, gun ik een ieder die daarvoor openstaat.

Daarom begeleid ik vanaf 1 april 2020 als therapeut mensen die er voor openstaan om het gedachtegoed van Ingeborg Bosch, de grondlegster van PRI, toe te passen in hun leven.

Als therapeut in opleiding tot PRI therapeut, doe ik dat onder supervisie.

Belangstelling? Ik kom graag met u in contact.