De herontdekking van het ware zelf

Boeken van Ingeborg Bosch over PRI
door Ingeborg Bosch over PRI

Ingeborg Bosch schrijft en verteld over PRI
Gevoelens en ervaringen in het verleden hebben hun weerslag in het nu. Hieronder kan je luisteren naar de uitleg van Ingeborg Bosch, deskundige en ontwikkelaar van Past Reality Integration ofwel PRI.

Luister hier en ga op weg naar ………..