Wat is PRI

Wat is PRI

Past Reality Integration (afgekort PRI) gaat over hoe je elke dag ongemerkt je stemming en je gedrag laat beïnvloeden door de sporen uit je verleden. 

Dat kan leiden tot gevoelens van angst, somberheid en tot gedrag waar je zelf niet blij mee bent zoals irritatie, boosheid, verslavingen. 

PRI beschouwt die gevoelens en dat gedrag als een soort bescherming, afweren die we ooit nodig hadden toen we klein, kwetsbaar en afhankelijk waren. Toen was die bescherming en afweer van levensbelang. Nu we volwassen zijn, hebben we die beschermingstactieken niet meer nodig. Maar inmiddels is het een patroon in ons leven geworden dat we gewend zijn om in te zetten. Soms ongemerkt en nog vaker ongewild. 

Herken je jezelf in de uitspraak:
Met mijn hoofd weet ik het allemaal wel, maar toch overkomt het me telkens weer…

Of: Voor een ander weet ik het heel goed, maar voor mezelf…“? 

PRI leert je om jezelf blijvend te bevrijden uit de greep van deze nare gevoelens. 

Door je bewust te worden hoe en wanneer je in deze afweren verstrikt raakt, kun je ze aanpakken. Je leert je afweren te ontmantelen. Daardoor zul je steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven gaan staan. 

Te laat… een voorbeeld

Iedereen kent wel die irritatie over kleine dingen zoals bijvoorbeeld dat de ander later thuis komt dan afgesproken. Je wordt angstig of boos of hebt het gevoel dat het aan jou ligt dat de ander niet thuis komt. 

Je denkt dat deze gevoelens veroorzaakt worden door wat er op dat moment aan de hand is, namelijk dat die ander te laat is en zich niet aan de afspraak houdt.

PRI trekt dat in twijfel. PRI gaat er vanuit dat we juist op momenten van stress door de bril van het verleden kijken naar het heden. 

In dit voorbeeld zou het kunnen zijn dat het te laat komen van de ander je herinnert aan een keer dat je als kind alleen was en er niemand kwam. Door de relatie met die pijnlijke momenten niet te kunnen leggen maar toch te voelen, reageer je bang of boos.

Het verleden is de spiegel

Wat we in het hier en nu waarnemen of ervaren is vaak een reflectie van wat we in het verleden hebben meegemaakt.

De spiegel van het verleden reflecteert in het nu

Ingeborg Bosch vertelt wat Past Reality Integration is.

Share This