Anorexia en PRI

De Krant v/d Aarde over anorexia en PRI

Interview met Lenneke van Hastenberg:
Anorexia nervosa succesvol behandelen

29 MEI 2020  BY KRANTVANDEAARDE   225

Tekst: Sofie Dhondt

Drs. Lenneke van Hastenberg (1970) studeerde psychologie. Dit hielp haar in haar eigen strijd met anorexia nervosa. Pas toen ze veel later met Past Reality Integration (PRI) in contact kwam, ontdekte ze waar deze ziekte werkelijk over gaat. PRI werkt met het onderliggende trauma en wordt ook ingezet voor mensen die worstelen met eetproblematiek. Dit met veelbelovende resultaten.

Vertel eens iets over je werk…

Ik werk vanuit een eigen praktijk, maar wel in een groep therapeuten, allemaal bezig met PRI, ontwikkeld door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch, die twintig jaar geleden De Herontdekking van het ware zelf, haar eerste boek schreef over PRI. Ondertussen werken we binnen PRI met een expertiseteam, specifiek gericht op eetstoornissen.

Naast psychologe ben je ook ervaringsdeskundige… 

Ja, ik ontwikkelde zelf anorexia rond mijn 17de.  In die tijd was men daar nog niet zo bekend mee dus na enkele jaren was ik al uitbehandeld. Maar de eetstoornis beheerste nog steeds mijn doen en laten en dus mijn leven. Toen ik psychologie ging studeren en leerde over gedrag, begon ik te begrijpen waar ik aan leed, al bleef veel onduidelijk. Gelukkig kon ik mezelf wel uit de dwang om niet te eten bevrijden.   

Hoe valt het dan precies te begrijpen, anorexia?

Lees hier het hele artikel: https://www.krantvandeaarde.nl/interview-met-lenneke-van-hastenberg-anorexia-nervosa-succesvol-behandelen/